Healer - Medium
Ruud Klok
Design © Clockswork studio 2012

Als Healer

Magnetiseren vanuit de handen Deze methode wordt het meest toegepast. De magnetiseur plaatst zijn handen op of boven het lichaam. De meeste magnetiseurs voelen een kracht of hebben een gids (niet fysiek) die hen de weg wijst waar zij de handen dienen te plaatsen. Veel werken vanuit hun gevoel of intuïtie. Er zijn ook magnetiseurs die beschikken over andere paranormale vermogens zoals helderziendheid, helderwetendheid, heldervoelendheid, welke zij tijdens een behandeling ook gebruiken. Uit de handen van de magnetiseur straalt energie, welke de ontvanger vaak in staat stelt deze energie te voelen in de vorm van warmte, kou, tintelingen en dergelijke. Reacties tijdens het magnetiseren Door de overdracht van energie kan een cliënt een aantal dingen gewaar worden. Hier volgen de meest voorkomende reacties; enorme rust, in slaap vallen, warmte, kou, bewegen, tintelingen, gapen en lachen. Na het magnetiseren De reacties na het magnetiseren zijn ook heel verschillend, meest voorkomend is; ontspannen gevoel, loom gevoel, hyperactiviteit of een blij gevoel. Eveneens bestaat de mogelijkheid dat de klacht erger wordt, waarbij geen reden tot ongerustheid hoeft te bestaan. Dit is slechts van tijdelijk aard en verdwijnt meestal na een dag. De kosten en tijdsduur van een consult De tijdsduur voor een behandeling ligt tussen de 30 en 45 minuten, waarbij een eerste keer altijd wat meer tijd in beslag neemt. Ongeacht hoe lang een consult duurt, het bedrag hiervoor is altijd € 25,00. Behandeling vind uitsluitend plaats volgens afspraak. Zie contact pagina voor adres en telefoonnummer.
Wat is healing? Healing, verder genoemd als magnetiseren, is het doorgeven van energie. Deze energie kan worden gebruikt om de aura, het electromagnetisch veld om ons heen in harmonie te brengen. Stagnerende energie gaat weer stromen en tekorten worden aangevuld. De persoon die magnetiseerd dient zelf energetisch in balans te zijn. De negatieve energie die vrijkomt van de patiënt wordt door de magnetiseur afgevoerd naar de aarde. Iedereen kan trachten het te ontwikkelen, maar uiteindelijk zal blijken dat de ene persoon veel betere resultaten boekt dan de ander. Net zoals iemand b.v. beter piano kan spelen of mooier schilderen. Hoewel bekend is dat magnetiseurs, magnetiseren, hebben de meeste van deze beroepsgroep een aantal specialisaties. Sommige van deze behandelaars boeken goede resultaten bij spanningen en stress, anderen bij lichamelijke ziektes zoals b.v. eczeem / huidziektes. Weer anderen in het behandelen van kinderen, of vrouwen met zwangerschaps problemen, en ga zo maar door. Een reguliere medische be-
handeling kan prima gecombineerd worden met deze vorm van paranormaal genezen. Overleg tussen arts en magnetiseur is vaak gewenst, doch de reguliere hulpverlening staat hier vaak niet voor open.
Healer - Medium
Ruud Klok
Design © Clockswork studio 2012

Als Healer

Wat is healing? Healing, verder genoemd als magneti- seren, is het doorgeven van energie. Deze energie kan worden gebruikt om de aura, het electromagnetisch veld om ons heen in harmonie te brengen. Stagnerende energie gaat weer stromen en tekorten worden aangevuld. De per- soon die magnetiseerd dient zelf energetisch in balans te zijn. De negatieve energie die vrijkomt van de patiënt wordt door de magnetiseur afgevoerd naar de aarde. Iedereen kan trachten het te ontwikkelen, maar uiteindelijk zal blijken dat de ene persoon veel betere resultaten boekt dan de ander. Net zoals iemand b.v. beter piano kan spelen of mooier schilderen. Hoewel bekend is dat magnetiseurs, magnetiseren, hebben de meeste van deze beroepsgroep een aantal specialisaties. Sommige van deze behandelaars boeken goede resultaten bij spanningen en stress, anderen bij lichamelijke ziektes zoals b.v. eczeem / huidziektes. Weer anderen in het behandelen van kinderen, of vrouwen met zwangerschaps problemen, en ga zo maar door. Een
reguliere medische behandeling kan prima gecombineerd worden met deze vorm van paranormaal genezen. Overleg tussen arts en magnetiseur is vaak gewenst, doch de reguliere hulpverlening staat hier vaak niet voor open.
Magnetiseren vanuit de handen Deze methode wordt het meest toegepast. De magnetiseur plaatst zijn handen op of boven het lichaam. De meeste magnetiseurs voelen een kracht of hebben een gids (niet fysiek) die hen de weg wijst waar zij de handen dienen te plaatsen. Veel werken vanuit hun gevoel of intuïtie. Er zijn ook magnetiseurs die beschikken over andere paranormale vermogens zoals helderziendheid, helderwetendheid, heldervoelendheid, welke zij tijdens een behandeling ook gebruiken. Uit de handen van de magnetiseur straalt energie, welke de ontvanger vaak in staat stelt deze energie te voelen in de vorm van warmte, kou, tintelingen en dergelijke. Reacties tijdens het magnetiseren Door de overdracht van energie kan een cliënt een aantal dingen gewaar worden. Hier volgen de meest voorkomende reacties; enorme rust, in slaap vallen, warmte, kou, bewegen, tintelingen, gapen en lachen. Na het magnetiseren De reacties na het magnetiseren zijn ook heel verschillend, meest voorkomend is; ontspannen gevoel, loom gevoel, hyperactiviteit of een blij gevoel. Eveneens bestaat de mogelijkheid dat de klacht erger wordt, waarbij geen reden tot ongerustheid hoeft te bestaan. Dit is slechts van tijdelijk aard en verdwijnt meestal na een dag. De kosten en tijdsduur van een consult De tijdsduur voor een behandeling ligt tussen de 30 en 45 minuten, waarbij een eerste keer altijd wat meer tijd in beslag neemt. Ongeacht hoe lang een consult duurt, het bedrag hiervoor is altijd € 25,00. Behandeling vind uitsluitend plaats volgens afspraak. Zie contact pagina voor adres en telefoonnummer.